Historische verwijzingen in lange troonrede

dinsdag 18 september 2018, 13:54

DEN HAAG (PDC i) - De door koning Willem-Alexander i uitgesproken lange troonrede bevatte relatief veel historische verwijzingen. Zo bevatte de inleiding een verwijzing naar de bevrijding van 1944, die in 2019 wordt herdacht, en werd afgesloten met een verwijzing naar het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I i, dat ondanks de minimale parlementaire steun belangrijke hervormingen had kunnen doorvoeren.

Daarmee werd tevens gewezen op de noodzaak om samen te werken, zowel in de politiek als in de bevolking en met organisaties en decentrale overheden. Het streven naar bredere parlementaire steun blijft voor het kabinet i voorop staan.

Hoewel het in financieel-economisch opzicht goed gaat, is versterking van de economie volgens het kabinet noodzakelijk. Daarbij gaat het om zaken als onderwijs, het vestigingsklimaat en innovatie. Bij dat laatste ziet het kabinet kansen vanwege de noodzaak om tot een andere energievoorziening te komen en om het klimaatprobleem aan te pakken.

Internationale vraagstukken, zoals spanningen in de internationale handel, het migratieprobleem en de komende brexit i vragen volgens het kabinet juist om nog meer internationale samenwerking en om versterking van de Europese Unie i en de eurozone i.

De troonrede bevatte daarmee een mengeling van positieve geluiden en waarschuwingen voor (mogelijke) dreigingen.