Van Dam: Ook digitale samenleving kan niet zonder waarden en normen

Met dank overgenomen van C.J.L. (Chris) van Dam i, gepubliceerd op donderdag 31 mei 2018.

Het CDA pleit er voor dat er een statuut komt, een soort Bill of Rights, ten aanzien van waarden en normen op het terrein van de digitale samenleving. Die Bill of Rights moet toonaangevend worden, voor een moraal zorgen bij ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, robotisering, big data, kunstmatige intelligentie en dergelijke.

Woordvoerder Chris van Dam hield dit pleidooi tijdens een debat over ‘big data’. “Ik sluit me aan bij wat het Rathenau-instituut bepleit: we moeten de publieke waarden en mensenrechten in de digitale samenleving een juridisch basis geven. Op een soepele manier, die meebuigt met de materie. We moeten daarbij jongeren betrekken, want zij gaan hier vooral mee te maken krijgen, maar ook betrokken professionals. Je kunt zeggen: de ontwikkelingen gaan zo snel, regelgeving loopt daar altijd achter aan. Maar juist als CDA’er hecht ik enorm aan het belang van waarden en normen, ook in de digitale samenleving.”

De techniek haalt ons in, aldus van Dam. We hebben geen basishouding, we reageren op incidenten. We moeten in een regiepositie komen. “Er is wel een digi-commissaris, er is een interdepartementale werkgroep, maar wat betekent dit voor de waardenkant van de digitale samenleving. Wordt daar aan gewerkt? Wordt er gesleuteld aan de algemene wet bestuursrecht om algemene beginselen van behoorlijk bestuur te formuleren?” Het lijkt het CDA zeer zinvol dat een lid uit het kabinet de regie hiervoor op zich neemt en deze kar gaat trekken.