Politie moet op sterkte zijn in heel Nederland

Met dank overgenomen van C.J.L. (Chris) van Dam i, gepubliceerd op donderdag 30 november 2017.

Het CDA, CU en VVD willen dat het geld dat op korte termijn beschikbaar komt voor de politie, ook voor de versterking van de basisteams in de regio’s wordt gebruikt. De partijen willen verder graag weten wat de huidige verdeling is van de operationele sterkte over de 10 regionale eenheden, en hoe de extra capaciteit die straks beschikbaar komt voor de basisteams over deze 10 regionale eenheden wordt verdeeld. De regering moet de Kamer in de Voortgangsbrief Politie van december 2017 hierover informeren.

Chris van Dam: “De politie moet in heel Nederland op sterkte zijn. Het kan niet zo zijn dat als er extra geld wordt vrijgemaakt er minder agenten in de regio’s komen. Zeker niet zolang de reactietijden in sommige regio’s afwijken van het landelijk streefgemiddelde.”

De coalitiepartijen deden vandaag het voorstel tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid, naar aanleiding van het bericht dat de politie-eenheid Noord Nederland politieagenten moet inleveren.