34891 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 februari 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Ellemeet (GL) i en Dijksma (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Ellemeet, Kuiken (PvdA) i, Paternotte (D66) i, Van Wijngaarden (VVD) i en Dijksma.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht te wijzigen in verband met het vergroten van de mogelijkheden voor zwangerschapsafbrekingszorg voor vrouwen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(71 stuks)

2 22 februari 2018, geleidende brief, nr. 1     KST348911
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts
 
2 22 februari 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST348912
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts
 
2 22 februari 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST348913
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.