Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie i houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving.

De huidige minister van Justitie en Veiligheid is Ferdinand Grapperhaus i (CDA). Het ministerie kent ook een minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker i (VVD). Daarnaast kent het ministerie een staatssecretaris voor asiel en migratie, Ankie Broekers-Knol i (VVD). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal i, Dick Schoof i.

1.

Diensten en instellingen

Onder het minister van JenV vallen vele diensten en instellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Tot 2010 viel de politie zowel onder Justitie als Binnenlandse Zaken (met Defensie als verantwoordelijk ministerie voor de Marechaussee).

2.

Taakverdeling

Binnen het ministerie zijn de beleidsonderwerpen verdeeld tussen de minister met portefeuille, de minister zonder portefeuille en de staatssecretaris. De minister met portefeuille heeft onder meer als taken nationale veiligheid, terrorismebestrijding en de politie. De minister zonder portefeuille heeft onder andere als taken het strafrecht, strafrechttoepassing, rechtsbestel, justitieel jeugdrecht, familierecht, kansspelen en de rechterlijke organisatie. Daarnaast heeft de staatssecretaris het nationale en internationale migratiebeleid onder zijn hoede.

3.

Historische ontwikkeling

Het ministerie van Justitie werd in 1813 ingesteld. In de perioden 1970-2002 en 2007-2010 werd een staatssecretaris benoemd. In de periode 2002-2007 was een minister zonder portefeuille i belast met Vreemdelingenbeleid en Integratie verbonden aan het ministerie van Justitie.

De huidige vorm van het ministerie kwam in 2010 tot stand. Onder het kabinet-Rutte I i werden de taken van het voormalige ministerie van Justitie i gecombineerd met de voorheen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties i vallende zorg voor de veiligheid. De naam werd in 2017 'Justitie en Veiligheid'.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

2017-heden

Justitie en Veiligheid

2010-2017

Veiligheid en Justitie

1813-2010

Justitie

Binnenlandse Zaken

4.

Overzicht ministers

Hieronder ziet u een lijst met de meest recente ministers van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

 

Meer over