34477 NL - beleidsdossier
Rapportage sociaal domein

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Sociaal domein

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties ingediend.

3.

Documenten

(286 stuks)

2 19 mei 2016, brief, nr. 1     KST344771
Brief regering; Aanbieding overall rapportage sociaal domein
 
2 20 juni 2016, brief, nr. 2     KST344772
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Keijzer over het bericht ‘Het recht van tafel geveegd’
 
2 29 juni 2016, brief, nr. 3     KST344773
Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Keijzer over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het echt niet zomaar zelf’
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.