Ministers zonder portefeuille - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 juni 2019
kalender
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissenái, zitting in de ministerraadái en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. De benoeming van een minister speciaal voor een bepaald beleidsterrein is een teken dat men dit onderwerp belangrijk vindt.

Tegenwoordig wordt voor ministers zonder portefeuille de term 'projectminister' gebruikt. Zo waren er projectministers voor jeugd en gezin (2007-2010) en voor wonen en rijksdienst (2012-2017). In het kabinet-Rutte III zijn vier projectministers. Een kenmerkend onderscheid is dat projectministers als 'minister voor' worden aangeduid, naast de 'ministers van'.

1.

Voorbeelden

Voorbeelden van ministers zonder portefeuille zijn de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister voor Medische Zorg. De ambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden, werken bij respectievelijk het ministerie van Buitenlandse Zakenái en het ministerie van VWSái. Ontwikkelingssamenwerking heeft overigens wel een eigen begroting.

In het verleden waren er bijvoorbeeld ministers zonder portefeuille voor wetenschapsbeleid, voor grotestedenbeleid en voor integratie en asiel.

2.

Historische ontwikkeling

De Grondwetsherziening van 1937 opende de mogelijkheid om ministers te benoemen zonder eigen departement. Tot de komst van staatssecretarissen in 1948 werden ministers zonder portefeuille aangesteld om ministers met een zwaar departement te ondersteunen. Deze taak is overgenomen door staatssecretarissen.

In het verleden zijn ook wel eens ministers zonder portefeuille aangesteld, die als gezaghebbend persoon de belangen van Nederland bij internationale onderhandelingen goed zouden kunnen behartigen.

Soms wordt, mede vanwege de politieke verhoudingen in het kabinetái, gekozen voor instelling van een of meerdere extra ministersposten.

3.

Overzicht huidige ministers zonder portefeuille

FotoNaam ministerAanvang functiePost
Arie SlobA. (Arie) Slob2017 minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Sigrid KaagS.A.M. (Sigrid) Kaag2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bruno BruinsB.J. (Bruno) Bruins2017 minister voor Medische Zorg
Sander DekkerS. (Sander) Dekker2017 minister voor Rechtsbescherming

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van eerdere ministers zonder portefeuille.


Meer over