Begroting Europese Unie

Met dank overgenomen van Europa Nu.
financiele analytisch gegevens op papier

De Europese Commissie i presenteert elk jaar een ontwerpbegroting van de EU i voor het volgende jaar aan de Raad van Ministers i en het Europees Parlement i (EP). In de begroting staan de maximale bedragen die de EU mag besteden aan verschillende posten. Zowel de Raad als het EP beslissen mee over de begroting.

De begroting van 2021 bedraagt zo'n 165 miljard euro. Deze werd op in december 2020 goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. De goedkeuring van dit budget volgde op de aanname van de meerjarenbegroting voor 2021-2027 i. De conceptbegroting voor 2022 bedraag 169,5 miljard euro.

1.

Jaarlijkse EU-begroting

De jaarlijkse begroting bevat alle uitgaven en inkomsten van de EU voor één jaar. De begroting voorziet in de financiering van EU-beleid en -programma's. Dit gaat in overeenstemming met de prioriteiten en verplichtingen van de EU. De begrotingen moeten binnen de uitgavenbeperkingen (maxima) blijven die in de meerjarenbegroting zijn vastgesteld. Daarom stelt de EU gewoonlijk de jaarlijkse begroting op een lager niveau vast om zo de kosten van onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. De jaarlijkse begroting zorgt er daarnaast voor dat de EU inkomsten ontvangt om de uitgaven te financieren.

De begroting wordt voornamelijk uitgevoerd door de Europese Commissie en de lidstaten. De lidstaten voeren het overgrote deel van de begroting uit, maar de Europese Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de volledige jaarlijkse begroting van de EU.

2.

Actuele begroting: 2021

De begroting van het jaar 2021 is de eerste binnen het Meerjarig financieel kader 2021-2027. i De begroting is in december 2020 goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Voor de begroting van 2021 is 164 miljard euro gereserveerd (vastleggingskredieten), de betalingskredieten komen uit op circa 166 miljard euro.

Prioriteiten in de begroting voor 2021 zijn:

  • klimaatbescherming: de EU gaat zich sterker focussen op klimaatgerelateerde acties op gebieden als onderzoek en ontwikkeling, vervoer en energie-infrastructuur en de bescherming van het milieu
  • herstel na de coronacrisis
  • verbeteren van de infrastructuur
  • versterken van investeringen in digitale ontwikkelingen

3.

Volgende begroting: 2022

Op 8 juni 2021 heeft de Europese Commissie een conceptbegroting voor 2022 uitgebracht. Op deze begroting wordt in totaal 167,8 miljard uitgetrokken voor de reguliere verplichtingen van de EU (169,5 miljard in betalingen), naast een aanvullende 143,5 miljard voor het herstelfonds uit de coronacrisis, NextGenerationEU. Op 14 juli heeft de Raad hiermee ingestemd.

Op 20 oktober ging het Europees Parlement akkoord met het voorstel voor de begroting. Het Parlement heeft enkele uitgaven vergroot, waaronder Erasmus+ en de Connecting Europe Facility.

Op 16 november hebben de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de begroting van 2022. Het budget is vastgesteld op 169,5 miljard euro. Prioriteiten liggen onder andere op het duurzaam herstel na de coronacrisis en het beschermen en stimuleren van de werkgelegenheid. De begroting moet nog worden aangenomen door zowel Europees Parlement als de Raad.

4.

De begrotingsprocedure

De begroting bevat de maximale bedragen die de EU reserveert voor uitgaven. Nog voor een nieuw begrotingsjaar begint, weet de Commissie ook al waar veel van het geld naar toe gaat, omdat veel steun- en beleidsprogramma's of subsidies van de EU over meerdere jaren lopen. Veel uitgaven liggen dus al vast, omdat ze voortkomen uit verplichtingen die de Commissie eerder al is aangegaan. Er is in de EU-begroting dus een onderscheid tussen gereserveerde en vastgestelde uitgaven.

De Europese Commissie stelt de ontwerpbegroting op en stuurt deze naar de Raad Economische en Financiële Zaken i en het Europees Parlement i. Deze twee instellingen kunnen wijzigingen aanbrengen. Er wordt onderhandeld om tot een resultaat te komen waarmee beide instellingen kunnen instemmen. De besluitvorming gebeurt volgens de begrotingsprocedure i. Dat is een van de bijzondere wetgevingsprocedures i die in de Europese Unie gebruikt worden.

5.

Historische ontwikkeling begroting

Opgenomen zijn de jaren van het meerjarig financieel kader 2014-2020.

 

Jaar

Budget (in miljard euro)

2020

168,7 (172,3*)

2019

165,8

2018

160,1

2017

157,7

2016

155,0

2015

162,3

2014

142,7

  • Tussentijds verhoogd

In 2019 constateerde de Europese Rekenkamer i in een jaarlijks rapport dat EU-lidstaten sinds 2011 ruim 280 miljard euro aan subsidies hadden laten liggen. Dit had verschillende redenen, waaronder langzame implementatie van Europese structuur -en investeringsfondsen i (ESIF), de verhoging van het EU-budget en problemen met afspraken omtrent betalingen.

6.

Meer informatie