Structuurfondsen (ESIF)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie i de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten i onderling. Dit gebeurt in het kader van het regionaal beleid i. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

De EU heeft drie structuurfondsen. Dat zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling i, het Europees Sociaal Fonds i en het Cohesiefonds i. Een groot deel van de publieke investeringen in de EU loopt via deze fondsen. De begroting van de structuurfondsen staat grotendeels in het teken van onderzoek & innovatie, digitale technologie, een koolstofarme economie en kleine bedrijven.

Elke regio in de Europese Unie heeft recht op ondersteuning uit de structuurfondsen. Het is ook voor (potentiële) kandidaat-lidstaten mogelijk om steun te krijgen uit deze fondsen via het instrument voor pretoetredingssteun i.

Meer informatie