Het is gelukt: versoepeling van de bijstandsregels in Oost

Met dank overgenomen van N. (Nevin) Özütok i, gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2017, 9:24.

In Oost werken er veel vrijwilligers in de communities. Allemaal werken ze keihard en met het hart op de goede plaats om de buurt waarin ze wonen een stukje mooier te maken. Niet alleen fysiek, want zij zetten zich ook in voor de buurtbewoners. Door met concrete adviezen en begeleiding mensen een stukje verder te helpen met het vinden van een baan, een opleiding, mantelzorg of iets anders.

Vrijwilligers zijn de kurk waar deze samenleving op drijft. Veel van onze vrijwilligers leven van een bijstandsuitkering, maar dat weerhoudt ze er niet van om hun steentje bij te dragen aan onze maatschappij. Toch dwingt de werkelijkheid hen vaak om een stapje terug te doen. De regels die horen bij hun bijstandsuitkering zijn streng en werken soms beperkend.

Hoe kunnen we het eenvoudiger maken voor een uitkeringsgerechtigde, een statushouder, een oudere werkloos geworden werknemer, om (weer) deel te nemen aan de samenleving? We willen onze bewoners zo snel mogelijk laten meedoen en aan het werk helpen, maar nu mogen onze werkzoekenden maar beperkt een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen. En de vrijwilligersvergoeding is beperkt. Het is niet gemakkelijk om te beginnen met ondernemen en langzaam uit de uitkering te groeien. Dat moet anders kunnen! Ik geloof erin dat als we mensen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien, zij meer kans maken een eigen plek te vinden en dat ook sneller kunnen.

Nevin Özütok

Ik heb stedelijk wethouder Arjan Vliegenthart gevraagd ruimte in de strenge regels te maken. Een jaar lang zijn we al aan het touwtrekken, juridisch aan het checken om te zien of wat wij willen eigenlijk wel kan, maar het is gelukt!

In Oost kunnen de uitkeringsgerechtigden nu een ruimere vergoeding ontvangen voor hun vrijwilligerswerk, met maximaal € 1.500 per jaar. Ook de bijverdienregeling wordt ruimer, ze kunnen 25% bijverdienen tot maximaal 2 jaar. Voor de uitkeringsgerechtigden wordt vrijwilligerswerk ook als nuttig en belangrijk werk gezien, en hoeft (onder voorwaarden) dus geen plaats te maken voor verplichte sollicitaties. Uitkeringsgerechtigden mogen een opleiding volgen voor een startkwalificatie die langer dan een half jaar duurt, tot maximaal 2 jaar. En wanneer je als uitkeringsgerechtigde een eigen bedrijf start, mag je na start nog een half jaar lang je uitkering behouden. En er mag nog iets worden verdiend. Hiervoor zijn wel spelregels in de maak.

Buurtcoöperatie het Blauwe Huis is blij met deze ruimte tussen de regels en gaat meteen aan de slag. Zij starten binnenkort een fietsreparatie-werkplaats waarbij werkzoekenden oude fietsen opknappen onder begeleiding van echte fietsenmakers, de opgeknapte fietsen sturen naar vluchtelingenkampen in Jordanië. Werkzoekenden en ook statushouders kunnen ervaring opdoen in de weggeefwinkel, het textiellab en de meubelwerkplaats en daarnaast een opleiding volgen.

Met elkaar en binnen de regels kunnen we onze vrijwilligers een stevige steun bieden op weg naar een eigen inkomen. Ik maak me hard voor alle werkzoekenden in Oost en ik hoop dat de andere stadsdelen snel volgen.