“Heeft de burger zin?”

Met dank overgenomen van N. (Nevin) Özütok i, gepubliceerd op woensdag 1 februari 2017, 9:24.

Debat georganiseerd door Kennisplatform Sociaal Domein, 25 januari 2017 in Haarlem.

Bij het lezen van de aankondiging moest ik er wel een beetje om lachen, maar hier wordt de Participatie van de burger bedoeld. Ja, de burger heeft zin maar niet altijd en niet in alles. Er zijn heel veel vrijwilligers die zeer nuttige werk verrichten voor de wijk en voor de zwakkeren in onze samenleving. Dag in dag uit, leveren mensen burenhulp en organiseren zij activiteiten voor anderen waarmee de directe omgeving leefbaarder wordt. Die bereidheid om iets voor een nader of voor de samenleving te doen is erg groot, maar dat betekent niet dat de overheid alle publieke taken over kan laten aan de burgers. Professionele inzet blijft nodig.

Nevin Özütok

In het debat over de decentralisaties van Zorg, participatie en WMO, waren de aanwezige politici het allen eens over de doelstellingen. Namelijk zorg dichterbij maakt het overzichtelijk en geeft zeggenschap aan de burgers die zorg nodig hebben. Gemeenten kunnen zo maatwerk leveren en vrijwilligers kunnen preventief ingezet worden waardoor dure specialistische zorg bespaard kan worden. Het is juist die gedachten waarmee het kabinet dan ook fors heeft bezuinigd. Zo drastisch dat gemeenten in problemen zijn gekomen.

Hoewel we over de doelstellingen eens zijn, zijn we niet eens over wat er moet gebeuren. Als GroenLinks is het duidelijk meer investeringen, beleidsvrijheid aan gemeenten en een systeem ingericht op basis van vertrouwen!