Investeren en moderniseren

Met dank overgenomen van J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, gepubliceerd op vrijdag 17 februari 2017, 3:18.

“Americans cannot care more for your children’s future security than you do. Disregard for military readiness demonstrates a lack of respect for ourselves, for the Alliance, and for the freedoms we inherited, which are now clearly threatened.”

De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, sprak duidelijke taal tijdens de NAVO-ministeriële in Brussel. En terecht. Europa is het aan zijn stand verplicht meer op de mat te leggen als het gaat om de bescherming van wat ons dierbaar is. Niet zozeer omdat de Amerikanen dit van ons vragen, maar omdat het in óns belang is.

Om het hoofd te kunnen (blijven) bieden aan een onveilige wereld moet de Europese slagkracht omhoog. Duurzaam gereed en snel inzetbaar zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Daar werken we hard aan. Zo heb ik eerder deze week het document ‘Houvast in een onzekere wereld’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden onder meer de vervolgstappen geschetst die moeten leiden tot een krijgsmacht die op zijn toekomst is voorbereid.

Technologisch overwicht

Duidelijk is dat het niet simpelweg gaat om meer van hetzelfde. In tegendeel, Defensie zal ook krachtig moeten innoveren. De voortgaande ontwikkeling en verspreiding van technologie kennen immers een duidelijke keerzijde als dit een instrument wordt voor staten, terroristische organisaties en geradicaliseerde individuen die kwaad in de zin hebben. Ons technologisch overwicht is, met andere woorden, niet langer vanzelfsprekend. Moderne slagkracht gericht op escalatiedominantie is dan van belang, en dus dienen we te beschikken over voldoende moderne en hoogwaardige wapensystemen zowel te land, ter zee als in de lucht. Ook moeten we sterk zijn in bijvoorbeeld het cyber- en informatiedomein, offensief en defensief.

De wereld om ons heen

De wereld om ons heen is onrustig. En meer dan dat. Zekerheden die voor vaststaand werden aangenomen, worden ter discussie gesteld. Interne en externe veiligheid zijn, zonder twijfel, twee kanten van dezelfde medaille. Dit wordt keer op keer pijnlijk duidelijk. Aanslagen in Europese steden, het neerhalen van de MH-17, radicalisering, cyberaanvallen, grootse migratiestromen en ga zo maar door. Dit alles met ernstig ontwrichtende gevolgen en een grote maatschappelijke impact.

Het Russische ‘zero sum’ denken in politieke, militaire, economische en culturele invloedssferen lijkt terug van weg geweest. De veiligheidssituatie in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van sub-Sahara en West-Afrika is de afgelopen jaren sterk verslechterd. De spanningen in Oost- en Zuidoost-Azië nemen al jaren toe, en een eventueel militaire conflict aldaar heeft onmiskenbaar gevolgen voor de mondiale verhoudingen. Hybride oorlogvoering vormt een reële bedreiging en het digitale domein is behalve een bron van welvaart en creativiteit inmiddels ook het toneel geworden van geopolitieke spanningen, misdaad en terrorisme.

In ons belang

Een open samenleving, zoals de Nederlandse, is hiervoor extra kwetsbaar. Niet voor niets worden er steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid, gereedheid en paraatheid en verplaatsbaarheid van militaire eenheden. We hebben onmiskenbaar te maken met een groeiende diversiteit aan dreigingen, nauwelijks tot geen waarschuwingstijd, en ook een toegenomen complexiteit van crises en crisisbeheersing.

“For seven decades the world has watched NATO become the most successful and powerful military alliance in modern history. NATO, with our shared commitment, will remain what president Eisenhower described: ‘a valuable, necessary and constructive force’. Our community of nations is under threat on multiple fronts as the arc of insecurity builds on NATO’s periphery and beyond. Our nations stand together united in a common cause. I join you today representing America’s commitment and strong support for our Alliance”. Ook dat zei James Mattis.

Moderniseren en investeren, is het devies. Ook voor Nederland. In ons belang.

Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister van Defensie

Februari 2017