Een vrije samenleving is ons krachtigste wapen

Met dank overgenomen van J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, gepubliceerd op vrijdag 18 november 2016, 2:56.

Eerder deze week sprak ik met de Tweede Kamer over de Defensiebegroting voor 2017. Dat ging over meer dan alleen getallen. Het ging vooral over de noodzaak om ook de komende jaren, in gezamenlijkheid, álle zeilen bij te zetten om veilig te blijven in een onveilige wereld.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert.

Afgelopen zomer werd ik gebeld door een goede vriend van mij. Hij vertelde me dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet zou deelnemen aan de Gaypride in Amsterdam. Dat verbaasde me. Hij is er namelijk altijd bij. Ik vroeg hem naar het waarom hiervan. En hij zei: "Er gaan zoveel verhalen rond over mogelijke aanslagen, over dreigingen en risico's, ik voel me gewoonweg niet langer veilig.”

Krachtig wapen

Onze manier van leven. Er wordt aan gemorreld. Afgelopen zondag nog herdachten we de aanslagen in Parijs. Duidelijk is dat de stabiliteit en vrijheid die we, in de loop van decennia, in Europa hebben opgebouwd op het spel staan. Dit is het meer dan waard om hard voor te knokken. Het tij ten goede keren, gaat simpelweg niet vanzelf.

Fragmentatie en polarisatie gaat ons bitter weinig brengen. Daar ben ik van overtuigd. Zeker als het gaat om een zo wezenlijk iets als onze vrijheid en veiligheid. We moeten schouder aan schouder blijven strijden tegen regimes, groeperingen en individuen die onze manier van leven ondermijnen. Opkomen voor onze vrijheden die ons zo veel hebben gebracht. Onze waarden en belangen beschermen. Want één ding weet ik uiteindelijk zeker: de vrije samenleving is ons krachtigste wapen.

Nederland is een pracht land. Ik hou van dit land. Een land waar zo’n beetje iedereen het beste ervan wil maken. Van jong tot oud. Van gelover tot uitslover. Dit moeten we willen onderhouden en ook verder uitbouwen. En in dit alles speelt onze krijgsmacht een cruciale rol. De verdere versterking van de Nederlandse krijgsmacht is, ook om die reden, de komende jaren hard nodig.

Presidentsverkiezingen

De uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderstreept het belang van doorgaan op de ingeslagen weg, en dus die verdere versterking van de krijgsmacht. Donald Trump is overigens niet bepaald de eerste Amerikaan die Europa op haar verantwoordelijkheden heeft gewezen. Obama sprak al eerder duidelijke taal, en met hem vele anderen.

Europa zal substantieel meer moeten doen. Meer verantwoordelijkheid moeten dragen. Zich moeten willen positioneren als een betrouwbare en sterke veiligheidspartner. Niet omdat de Amerikanen dit van ons vragen, maar omdat het in ons eigen belang is. Het zou echt naïef zijn om te denken dat anderen voor Europa de kastanjes uit het vuur blijven halen.

Investeren

De dreigingen en risico’s waarmee Europa zich geconfronteerd ziet, schreeuwen om actie. Willen we blijven beschermen wat ons dierbaar is, zullen we ook de komende jaren moeten willen investeren in onze vrijheid.

Een investering die het, ook om een andere reden, iedere cent waard meer dan waard is. Want als het erom spant, staan onze militairen klaar om hun bijdrage te leveren. Zij zijn het die onze vrijheid beschermen.

Hun professionaliteit en toewijding staan internationaal hoog aangeschreven. Hun bereidheid om tot het uiterste te gaan, brengt echter ook een verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om onze militairen goed op hun taken toe te rusten. Een verantwoordelijkheid die ons allemaal aangaat. Van links tot rechts.

Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister van Defensie

November 2016