34550 XVI NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 september 2016 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 23 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 56 moties ingediend.

4.

Documenten

(237 stuks)

2 20 september 2016, voorstel van wet, nr. 1     KST34550XVI1
Voorstel van wet
 
2 20 september 2016, voorstel van wet, 34550-XVI, nr. 1    
Voorstel van wet
 
2 20 september 2016, memorie van toelichting, nr. 2     KST34550XVI2
Memorie van toelichting
 
2 20 september 2016, memorie van toelichting, 34550-XVI, nr. 2    
Memorie van toelichting
 
2 20 september 2016, nader rapport, nr. 3     KST34550XVI3
Nader rapport
 
2 20 september 2016, nader rapport, 34550-XVI, nr. 3    
Nader rapport
 
2 28 september 2018, verslag van een algemeen overleg, 34990, nr. 2     KST349902
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie - Medische ethiek
vergadering: 6 september 2018
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.