19010 NL - wetsvoorstel
A. Interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, B. Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 juni 1985 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

A. Interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, B. Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(40 stuks)

2 1 januari 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST19010N2K2
Voorstel van wet
 
2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST19010N3K2
Memorie van toelichting
 
2 4 juni 1985, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19010N1K2
Koninklijke boodschap
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.