Koninklijke boodschap - A. Interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, B. Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan twee voorstellen van Wet tot a. interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, b. medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden. De toelichtende memories (en bijlagen), die de Wetsvoorstellen vergezellen, bevat de gronden waarop deze rusten. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

'

's-Gravenhage, 4 juni 1985

Beatrix

S-SV S-OZ