Motie Wolbert over alle schoolkantines gezond per 1-1-2017 - Preventief gezondheidsbeleid

Deze motie i is onder nr. 178 toegevoegd aan dossier 32793 - Preventief gezondheidsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Preventief gezondheidsbeleid; Motie; Motie van het lid Wolbert over alle schoolkantines gezond per 1-1-2017
Document­datum 29-04-2015
Publicatie­datum 29-04-2015
Nummer KST32793178
Kenmerk 32793, nr. 178
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 178 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 105 van de 2.000 schoolkantines gezond zijn en de JOGG-aanpak gekoppeld is aan gezonde scholen;

overwegende dat de in 2009 aangenomen motie-Vendrik stelt dat alle schoolkantines in 2015 gezond moeten zijn;

van mening dat 105 gezonde schoolkantines een mager resultaat is;

verzoekt de regering, in overleg met JOGG-partners te komen tot een aanpak zodat iedere schoolkantine per 1-1-2017 gezond is, en duidelijk aan te geven aan welke eisen schoolkantines moeten voldoen, hoe er wordt omgegaan met langlopende horecacontracten, hoe het toezicht geregeld wordt en hoe er wordt omgegaan met scholen die in 2017 geen gezonde kantine hebben, en de Kamer hierover uiterlijk 1 juli 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.