32793 NL - beleidsdossier
Preventief gezondheidsbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Preventief gezondheidsbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 231 moties ingediend.

3.

Documenten

(1559 stuks)

2 31 mei 2011, brief, nr. 1     KST327931
Brief regering; Aanbieding landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’
 
2 31 mei 2011, nota, nr. 2     KST327932
Nota; De landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’
 
V 15 juni 2011, 32793     BLG117056
Uitvoeringstoets bevolkingsonderzoek naar darmkanker (bijlage bij 32793,nr.3) -
 
2 15 juni 2011, brief, nr. 3     KST327933
Brief regering; Besluit invoering bevolkingsonderzoek naar darmkanker
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.