14889 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 december 1977 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa), De Gaay Fortman i.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op de Ruimtelijke Ordening op een aantal punten aan te vullen en te wijzigen, mede ten einde betere waarborgen te scheppen voor de tenuitvoerlegging van beslissingen, welke van belang zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid, alsmede met het oog op het laatste de Wet openbaar lichaam Rijnmond te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes nota's van wijziging, een nota van verbetering, 78 amendementen en twee subamendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(150 stuks)

2 1 januari 1977, memorie van toelichting, nr. 3     KST14889N3K2
Memorie van toelichting
 
2 14 december 1977, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14889N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 14 december 1977, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14889N2K2
Ontwerp van wet
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.