Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Soestdijk, 14 december 1977

Juliana