33000, nr. K - Motie over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen - Miljoenennota 2012

Deze motie werd op 22 november 2011 ingediend door het Eerste Kamerlid André Postema (PvdA) i en was mede ondertekend door Joris Backer (D66) i, Margreet de Boer (GL) i, Peter Ester (CU) i, Kees de Lange (OSF) i, Jan Nagel (50PLUS) i en Geert Reuten (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering voor 2012 en nakomende jaren passende maatregelen te nemen om de effecten van de genomen en te nemen bezuinigingsmaatregelen in termen van de verschillen in koopkrachtdaling tussen lagere, midden, hoge en topinkomens ongedaan te maken, zodat de last van de bezuinigingsmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld,

verzoekt de regering de Kamer uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2012 over deze maatregelen te rapporteren.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

1 22 november 2011, motie, nr. K     KST33000K
Motie over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen
publicatie: 24 november 2011
 

2.

Dossier