33000 - Miljoenennota 2012 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 28 oktober 2020
kalender

33000 nl - financiële nota
Miljoenennota 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 20 september 2011 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 53 moties en in de Eerste Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(204 stuks)

2 20 september 2011, brief, nr. 1     KST330001
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 20 september 2011, bijlage(n), nr. 2     KST330002
Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 5 oktober 2011, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST330003
Advies Raad van State en Nader rapport inzake de Miljoenennota 2012
 
2 20 oktober 2011, brief, 33041, nr. 2     KST134649
Brief regering; Reactie op de motie Sap c.s. (33000 nr. 19) over zonnepanelen op daken van rijksgebouwen - Duurzaamheidsagenda
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.