Motie Van Haersma Buma/Pechtold over het beperken van de extra uitgaven uit het regeerakkoord - Financieel en sociaal-economisch beleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Motie Van Haersma Buma/Pechtold over het beperken van de extra uitgaven uit het regeerakkoord - Financieel en sociaal-economisch beleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 566

Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAERSMA BUMA EN PECHTOLD

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het begrotingstekort in 2014 wil terugbrengen tot rnaximaal 3% van het bbp;

constaterende dat het regeerakkoord van VVD en PvdA voor miljarden aan extra uitgaven bevat;

overwegende dat de coalitiepartijen zelf een bijdrage moeten leveren aan de totstandkoming van een aanvullend pakket;

verzoekt de regering, de extra uitgaven uit het regeerakkoord te beperken om daarmee een forse bijdrage te leveren aan het aanvullend pakket voor de begrotingsdoelstelling van 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma Pechtold


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.