Motie Roemer over het schrappen van de nullijn in de zorg - Financieel en sociaal-economisch beleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Motie Roemer over het schrappen van de nullijn in de zorg - Financieel en sociaal-economisch beleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 566

Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID ROEMER

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2012 bij de zorgverzekeraars 1,1 miljard winst verwacht;

tevens constaterende dat de regering een nullijn voorstelt voor het zorgpersoneel;

van mening dat het ongewenst is dat de verpleegkundigen, ambulancebroeders en ander zorgpersoneel vanaf 2014 op de nullijn worden gezet;

verzoekt de regering om, de nullijn in de zorg te schrappen en dat te dekken door de winst van de zorgverzekeraars af te romen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.