33548 - Wijziging begroting Financiën 2013 (DNB winstafdracht) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

33548 nl - wetsvoorstel
Wijziging begroting Financiën 2013 (DNB winstafdracht)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 februari 2013 ingediend door de minister van Financiën, Dijsselbloem i.

 

Dit voorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor 2013 in verband met de winstafdracht van De Nederlandsche Bank (DNB).

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(32 stuks)

2 18 februari 2013, voorstel van wet, nr. 1     KST335481
Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begrotign DNB winstafdracht)
 
2 18 februari 2013, memorie van toelichting, nr. 2     KST335482
Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begrotign DNB winstafdracht)
 
2 26 februari 2013, nota van wijziging, nr. 3     KST335483
Nota van wijziging
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.