Regeling van werkzaamheden (donderdag 6 december 2012)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regeling van werkzaamheden
Document­datum 06-12-2012
Publicatie­datum 06-12-2012
Nummer HTK20122013-32-4
Kenmerk 32643; 33271; 33272; 33299; 33305; 33312; 33367; 33413; 33437; 33470; 17050;420; 19637;1585; 19637;1591; 21501-02;1164; 21501-02;1183; 21501-02;1184; 21501-02;1188; 21501-02;1189; 21501-02;1192; 21501-02;1193; 21501-02;1196; 21501-02;1197; 21501-02;1199; 21501-03;64; 21501-07;954; 21501-07;958; 21501-07;960; 21501-07;969; 21501-07;970; 21501-07;972; 21501-08;442; 21501-08;445; 21501-08;447; 21501-20;637; 21501-20;669; 21501-20;674; 21501-20;689; 21501-20;690; 21501-28;88; 21501-30;291; 21501-30;298; 21501-30;299; 21501-31;294; 21501-31;295; 21501-31;297; 21501-31;298; 21501-32;643; 21501-32;653; 21501-32;654; 21501-32;655; 21501-32;656; 21501-32;657; 21501-32;658; 21501-33;389; 21501-33;393; 21501-34;168; 21501-34;172; 21501-34;173; 21501-34;179; 21501-34;181; 21501-34;182; 21501-34;183; 21501-34;190; 21501-34;193; 21501-34;194; 21501-34;195; 21501-34;196; 22112;1189; 22112;1213; 22112;1314; 22112;1332; 22112;1425; 22112;1435; 22112;1439; 22112;1440; 22112;1441; 22112;1452; 22112;1467; 22112;1472; 22112;1475; 22112;1476; 22112;1477; 22112;1481; 22112;1484; 22112;1485; 22112;1486; 22112;1487; 22112;1490; 22112;1492; 22112;1496; 22112;1497; 22112;1498; 22112;1499; 22112;1500; 22112;1501; 22112;1502; 22112;1503; 22112;1505; 22112;1507; 22112;1511; 22112;1512; 22894;312; 23432;336; 23432;337; 23530;95; 23645;228; 23645;500; 23908;101; 23908;102; 23908;103; 23908;104; 23987;126; 24077;292; 24095;313; 24095;319; 24095;320; 24095;321; 24095;322; 24095;324; 24095;325; 24095;326; 24170;138; 24446;52; 24493;50; 24493;51; 24493;52; 25087;31; 25424;160; 25424;190; 25424;191; 25883;212; 26396;95; 26407;63; 26407;64; 26407;65; 26407;66; 26407;70; 26407;71; 26448;478; 26448;479; 26448;480; 26695;74; 26695;83; 26991;332; 27406;197; 27529;110; 27801;74; 27830;104; 27830;105; 27830;106; 27830;107; 27879;42; 27879;44; 27923;118; 27923;122; 27923;139; 27923;74; 27926;132; 27926;186; 28240;114; 28286;530; 28286;559; 28286;590; 28286;593; 28286;594; 28286;597; 28498;26; 28498;27; 28625;155; 28642;57; 28676;162; 28676;168; 28684;366; 28760;33; 29246;28; 29248;220; 29279;155; 29282;169; 29344;104; 29344;105; 29344;91; 29344;92; 29362;186; 29383;197; 29383;201; 29383;202; 29383;203; 29398;339; 29453;255; 29477;195; 29502;102; 29502;103; 29502;105; 29502;106; 29544;402; 29544;406; 29544;412; 29544;413; 29628;334; 29628;342; 29689;368; 29838;49; 29838;52; 29838;53; 29838;54; 29838;55; 29893;120; 29893;121; 29893;124; 29893;126; 29893;127; 29893;129; 29893;130; 29893;131; 29893;132; 29893;133; 29893;134; 29893;135; 29911;72; 29937;18; 29984;165; 29984;206; 29984;236; 29984;273; 30037;11; 30080;62; 30139;105; 30139;106; 30139;107; 30139;109; 30139;110; 30196;185; 30220;4; 30220;5; 30220;6; 30220;7; 30234;17; 30246;8; 30420;154; 30420;172; 30420;174; 30420;176; 30538;13; 30597;213; 30597;259; 30597;265; 30597;267; 30825;178; 30825;183; 30872;129; 30874;14; 30880;73; 30952;90; 31015;45; 31015;82; 31200-VIII;199; 31255;11; 31255;12; 31288;203; 31288;206; 31288;207; 31288;242; 31288;254; 31288;258; 31288;260; 31288;261; 31288;263; 31288;265; 31288;266; 31288;287; 31288;293; 31288;308; 31288;317; 31288;59; 31289;106; 31289;136; 31289;70; 31289;83; 31289;86; 31289;98; 31293;104; 31293;124; 31293;126; 31293;147; 31293;80; 31311;90; 31322;191; 31332;17; 31371;372; 31379;15; 31482;72; 31482;73; 31497;55; 31497;80; 31497;85; 31511;5; 31521;59; 31524;112; 31524;63; 31524;82; 31568;122; 31734;10; 31734;9; 31765;56; 31793;62; 31793;63; 31804;83; 31839;243; 31839;248; 31839;34; 31839;48; 31874;82; 31898;11; 31985;10; 31989;28; 31989;32; 31997;13; 32007;18; 32007;24; 32032;10; 32032;11; 32123-VIII;105; 32123-VIII;121; 32123-VIII;128; 32123-VIII;136; 32156;33; 32175;40; 32193;14; 32253;34; 32264;26; 32300;2; 32317;126; 32317;129; 32317;130; 32317;131; 32317;133; 32317;134; 32317;136; 32317;137; 32317;140; 32317;141; 32317;143; 32317;144; 32334;6; 32356;20; 32369;13; 32398;18; 32411;4; 32412;18; 32412;9; 32500-VIII;170; 32500-VIII;171; 32500-VIII;180; 32500-VIII;214; 32527;7; 32531;19; 32549;49; 32620;74; 32660;17; 32660;50; 32667;25; 32668;2; 32668;8; 32707;14; 32707;16; 32707;27; 32707;4; 32707;5; 32707;6; 32733;83; 32733;84; 32733;86; 32733;91; 32733;92; 32780-VIII;6; 32793;63; 32807;1; 32820;34; 32820;51; 32820;57; 32820;59; 32833;8; 32833;9; 32854;13; 32854;15; 32858;2; 32861;3; 32891;21; 33000-V;161; 33000-VIII;10; 33000-VIII;119; 33000-VIII;120; 33000-VIII;156; 33000-VIII;17; 33000-VIII;188; 33000-VIII;189; 33000-VIII;54; 33000-VIII;6; 33000-X;85; 33000-X;86; 33000-XIII;190; 33000-XIII;196; 33000-XVI;4; 33032;17; 33041;4; 33071;10; 33090-VIII;3; 33108;19; 33116;8; 33124;13; 33124;14; 33124;18; 33124;26; 33131;14; 33145;34; 33174;14; 33193;4; 33204;20; 33204;8; 33207;25; 33225;2; 33227;1; 33227;2; 33227;4; 33227;5; 33227;6; 33236;13; 33266;1; 33267;1; 33277;12; 33280-VIII;3; 33341;5; 33366;2; 33366;3; 33366;4; 33370;1; 33400;17; 33400-III;6; 33400-V;12; 33400-VI;11; 33400-VI;16; 33400-VI;18; 33400-VI;68; 33400-VII;5; 33400-VIII;10; 33400-VIII;18; 33400-X;10; 33400-X;11; 33400-X;12; 33400-X;13; 33400-X;14; 33400-X;7; 33400-X;8; 33400-X;9; 33400-XII;7; 33400-XII;9; 33400-XIII;10; 33400-XIII;11; 33400-XVI;4; 33402;20; 33404;7; 33408;1; 33410;1; 33410;27; 33410;31; 33410;68; 33414;1; 33414;3; 33415;1; 33421;1; 33425;1; 33445;1; 33446;3; 33457;2; 33459;1; 33460;1; 33461;1; 33477;1; 33483;3; 33485;1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

4 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het voorstel Gendergelijkheid in raden van bestuur (33483, nr. 3).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mee, dat de tijdelijke commissie Woningcorporaties tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van Vliet.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de contactgroep Duitsland het lid Wolbert tot lid.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet (33367).

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 30872-129; 29383-197; 29893-134; 29398-339; 32891-21; 32264-26; 30880-73; 28286-593; 33421-1; 33415-1; 31288-308; 31288-293; 31289-136; 33267-1; 32531-19; 31293-147; 32156-33; 32807-1; 33425-1; 31288-265; 33400-XII-9; 29282-169; 32854-15; 32854-13; 33000-XVI-4; 33400-XVI-4; 27529-110; 31839-243; 29477-195; 22894-312; 30597-267; 30597-213; 25424-160; 29248-220; 31765-56; 32620-74; 31322-191; 29453-255; 31874-82; 31989-32; 33277-12 en 33227-1.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 30080-62; 29893-124; 32861-3; 29893-133; 33041-4; 32667-25; 32707-4; 31793-62; 29984-273; 32707-16; 29893-130; 29984-236; 29383-202; 29383-201; 29984-206; 27801-74; 32707-5; 21501-08-445; 31793-63; 21501-08-447; 32707-6; 26991-332; 29984-165; 28642-57; 29893-132; 29893-129; 29893-135; 28240-114; 21501-08-442; 29383-203; 32317-137; 29838-54; 31734-10; 22112-1435; 22112-1472; 22112-1475; 22112-1440; 32317-140; 32317-131; 29838-52; 33071-10; 30037-11; 32527-7; 33400-VI-11; 29911-72; 31015-82; 29838-53; 29937-18; 32317-129; 29344-92; 19637-1585; 29838-55; 24077-292; 33400-XII-7; 29344-104; 32317-130; 32317-141; 32317-134; 32175-40; 29838-49; 29344-91; 32317-126; 2012Z19449; 33032-17; 32317-136; 29628-334; 32317-133; 29502-103; 32549-49; 24095-326; 28286-530; 2012Z18476; 33410-31; 33400-XIII-11; 28625-155; 24095-320; 33400-XIII-10; 21501-32-643; 27879-42; 21501-32-657; 22112-1507; 22112-1512; 22112-1496; 22112-1511; 22112-1492; 22112-1500; 22112-1477; 22112-1501; 22112-1490; 22112-1439; 22112-1503; 22112-1487; 22112-1486; 21501-32-656; 21501-30-299; 28286-590; 2012Z19443; 29502-102; 24095-319; 28286-559; 29502-105; 24095-324; 29246-28; 2012Z13338; 24095-321; 2012Z01119; 29502-106; 21501-32-655; 33000-XIII-190; 21501-32-658; 24095-322; 2012Z18590; 27879-44; 30196-185; 21501-32-654; 24095-325; 21501-32-653; 21501-30-298; 24095-313; 28286-597; 27406-197; 27923-139; 21501-34-173; 21501-34-195; 31288-263; 32500-VIII-171; 31497-85, 31288-207; 31255-11; 31804-83; 31288-203; 21501-34-181; 32007-18; 30420-176; 2012Z18687; 2012Z05336; 2011Z27290; 2011Z27276; 31288-317; 2011Z09605; 32193-14; 31255-12; 31289-106; 31511-5; 31524-63; 33000-VIII-17; 32123-VIII-121; 33400-VIII-10; 32820-59; 26695-74; 30246-8; 32356-20; 30234-17; 31524-82; 31482-73; 22112-1481; 22112-1189; 22112-1476; 22112-1425; 22112-1332; 22112-1314; 23645-500; 21501-34-193; 21501-34-190; 21501-34-179; 21501-34-182; 21501-34-196; 31200-VIII-199; 31288-254; 33000-VIII-188; 33000-VIII-119; 21501-34-172; 31289-98; 32032-11; 31482-72; 33000-VIII-120; 31288-242; 30420-154; 22112-1213; 31521-59; 27923-74; 30220-7; 32500-VIII-180; 32007-24; 33000-VIII-10; 32820-51; 33116-8; 31289-86; 30420-172; 31989-28; 32820-34; 2010Z07558; 31293-126; 31288-261; 32123-VIII-128; 32820-57; 2010Z05247; 2009Z20485; 31289-83; 31289-70; 31288-258; 2012Z02286; 26695-83; 31497-55; 32123-VIII-105; 33400-VIII-18; 31288-266; 27923-118; 32300-2; 29362-186; 23645-228; 32500-VIII-214; 28760-33; 31288-59; 33000-VIII-6; 32253-34; 32123-VIII-136; 33145-34; 27923-122; 31288-260; 31293-104; 31293-80; 33000-VIII-189; 33000-VIII-54; 32500-VIII-170; 33090-VIII-3; 33280-VIII-3; 32780-VIII-6; 21501-34-194; 21501-34-168; 21501-34-183; 31332-17; 30420-174; 22112-1498; 31288-287; 31293-124; 31497-80; 31288-206; 33000-VIII-156; 32032-10; 31524-112; 31997-13; 2012Z17151; 2012Z17150; 2012Z17148; 2012Z14760; 2012Z15827; 2012Z14579; 2012Z15903; 2012Z16715; 2012Z20637; 2012Z19461; 2012Z18313; 2012Z18508; 2012Z19291; 2012Z19047; 2012Z19433; 2012Z17748; 2012Z17749; 2012Z18132; 2012Z18561; 2012Z18583; 2012Z18037; 2012Z18553; 2012Z18136; 2012Z17861; 2012Z18131; 2012Z17991; 2012Z17622; 33470; 33227-4; 30220-6; 30220-4; 30220-5; 2012Z20228; 2012Z17888; 33193-4; 32707-14; 33477-1; 2012Z19692; 33446-(R1992)-3; 33341-5; 33414-3; 30538-13; 32412-9; 32411-4; 32334-6; 33366-4; 33366-2; 33366-3; 33410-1; 2012Z15103; 2012Z14813; 2012Z08449; 2012Z12015; 2011Z08858; 2012Z11421; 32369-13; 2011Z27128; 2012Z12483; 30874-(R1818)-14; 2012Z12010; 2010Z05228; 2012Z19830; 2012Z18441; 2012Z18440; 2012Z06903; 2012Z16038; 2012Z15965; 2012Z16048; 32660-17; 32660-50; 32668-2; 32668-8; 33266-1; 33410-27; 33445-(R1991)-1; 33124-13; 33124-14; 33131-14; 33174-(R1974)-14; 2010Z01517; 2010Z01518; 33204-20; 2012Z17761; 29689-368; 2009Z24517; 33400-VII-5; 21501-02-1192; 21501-02-1197; 21501-02-1199; 21501-02-1193; 21501-33-393; 28676-162; 2012Z11912; 2012Z19979; 21501-33-389; 22112-1441; 22112-1467; 32398-18; 31839-48; 21501-31-295; 22112-1505; 22112-1502; 21501-31-297; 31015-45; 30597-259; 32793-63; 2012Z18090; 25424-190; 24170-138; 31839-34; 25424-191; 21501-31-298; 30597-265; 22112-1452; 28498-26; 31985-10; 21501-02-1164; 21501-02-1188; 28498-27; 2012Z18888; 2012Z18637; 21501-20-690; 33207-25; 2012Z19111; 32733-91; 21501-07-960; 22112-1485; 22112-1499; 22112-1484; 28676-168; 33400-V-12; 21501-02-1184; 26448-480; 17050-420; 33404-7; 23987-126; 32733-92; 2012Z19495; 23908-(R1519)-103; 21501-07-954; 33227-5; 26448-479; 2012Z19408; 2012Z19271; 33227-6; 23432-337; 31311-90; 33400-17; 33400-X-13; 31568-122; 23432-336; 21501-20-669; 2012Z18065; 2012Z17918; 26448-478; 32833-9; 32833-8; 2012Z19879; 21501-20-637; 21501-20-674; 21501-07-958; 21501-20-689; 21501-02-1183; 21501-02-1189; 21501-02-1196; 33227-2; 21501-28-88; 31734-9; 33000-V-161; 27926-132; 27926-186; 30952-90; 23530-95; 32643; 33312; 2012Z19416; 21501-30-291; 33000-XIII-196; 30825-178; 26407-65; 26407-66; 30825-183; 31379-15; 26407-63; 26407-70; 26407-71; 26407-64; 28286-594; 27830-107; 32733-84; 2012Z18591; 26396-95; 27830-106; 27830-105; 27830-104; 33000-X-86; 30139-109; 33400-X-8; 33400-X-11; 33400-X-12; 30139-105; 30139-107; 33400-X-14; 30139-110; 30139-106; 33000-X-85; 33400-X-9; 32733-83; 33400-X-10; 33400-X-7; 32733-86; 21501-31-294; 29544-402; 25883-212; 29544-406; 29544-412; 29544-413; 29893-131; 29893-120; 32707-27; 29893-127; 29893-121; 29893-126; 33204-8; 33124-18; 33124-26; 33400-III-6; 33402-20; 31839-248; 2012Z18469; 32412-18; 33299; 2012Z19907; 33410-68; 31898-11; 2012Z20946; 21501-07-972; 25087-31; 33485-1; 33236-13; 33457-2; 31371-372; 21501-03-64; 21501-07-969; 21501-07-970; 2012Z19718; 2012Z20443; 33400-VI-16; 29344-105; 19637-1591; 33400-VI-68; 33400-VI-18; 33108-19; 29279-155; 29628-342; 2012Z20157; 28684-366; 2012Z19962; 24446-52; 2012Z20987; 2012Z21018; 32317-143; 32317-144; 2012Z20779; 2012Z18519; 22112-1497; 2012Z20428; 2012Z20849 en 2012Z20743.

Aangezien voor de volgende ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 32858-2; 33225-2; 33271-(R1984); 33272-(R1985); 33305; 33408-1; 33413; 33414-1; 33437-(R1989); 33459-1; 33460-1; 33461-1; 33370-1; 23908-(R1519)-101; 23908-(R1519)-104; 23908-(R1519)-102; 24493-R1557-52; 24493-R1557-51 en 24493-R1557-50.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Karabulut van de SP-fractie.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Vanochtend is bekend geworden dat de armoede wederom groeit in Nederland, harder en sneller dan we al wisten. Ik zou graag voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken, dus voor aanstaande dinsdag, een inhoudelijke reactie willen hebben van het kabinet alsmede een plan tegen armoede.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Tony van Dijck van de PVV-fractie.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. We worden een politieke unie ingerommeld. De Europese trein dendert maar door en Nederland heeft straks niets meer te zeggen. Vandaag kopte de krant dat Van Rompuy aanstuurt op een politieke unie. Er is gisteren een rapport gekomen van Van Rompuy en de vorige week een rapport van Barroso. De PVV wil een uitgebreid debat over deze rapporten.

De heer Servaes (PvdA):

Als ik het goed heb, hebben we dit debat al gepland en zal het komende woensdag plaatsvinden. Ik ben dus enigszins verbaasd over dit verzoek, ook omdat we gisteren nog met de minister hierover gesproken hebben en de collega van de heer Van Dijck geen enkele inbreng had op dit specifieke punt. Dus wat mij betreft houden we het bij het debat van komende woensdag.

De heer Verheijen (VVD):

Dit is een belangrijk thema. Volgende week woensdag voeren wij een debat daarover met alle betrokken bewindspersonen. Geen steun voor een debat nu.

De heer Omtzigt (CDA):

We moeten woensdag ruim tijd hebben om te spreken over de plannen van Van Rompuy. Daar kan dit dan bij betrokken worden.

Gisteren zijn door de Voorzitter de conceptconclusies buiten de orde geplaatst. Die zijn openbaar in 20 van de 27 lidstaten en worden zelfs door de parlementen officieel verspreid. Dus met de conceptconclusies van de Raad gebeurt dat een paar dagen later. Die zou ik graag officieel bij het debat willen betrekken. Ik zou dan ook graag officieel via een brief de mening van de regering en de Kamervoorzitter hebben of wij die er bij kunnen betrekken. Want anders zijn we met de handen op de rug aan het debatteren. Die brief zou ik dan graag ontvangen voor dinsdagmorgen.

De voorzitter:

Wat de laatste opmerking betreft, stel ik voor om dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mijnheer Van Dijck, er is geen meerderheid voor uw verzoek.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Er is inderdaad voor volgende week woensdag een debat gepland over de Europese top. Wij vinden dit echter zo'n groots onderwerp - het zijn twee grote rapporten van Barroso en Van Rompuy - dat ik daarom heb verzocht om een separaat debat over dit onderwerp. Als dat niet lukt, wil ik in ieder geval voor de Europese top van woensdag aanstaande een kabinetsreactie op beide rapporten, dus op het rapport van vandaag van Van Rompuy en op het rapport van vorige week van Barroso, zodat we weten met welke ideeën het kabinet die Europese top ingaat.

De heer Omtzigt (CDA):

Een separate reactie lijkt mij inderdaad op haar plek. Voorzitter, u stuurt het stenogram overigens door, maar ik hoop dat u een gedeelte van het stenogram ook naar uzelf als Voorzitter doorstuurt.

De heer Verheijen (VVD):

We hebben een heldere brief met de kabinetsinzet ontvangen. Dat is voor ons voldoende om het debat aan te gaan, met die rapporten in de hand en met die kabinetsinzet. Dan kunnen we bepalen met welke inzet we het kabinet uiteindelijk daarheen sturen. Wat mij betreft, gaat de heer Van Dijck volgende week dus het debat met ons aan. Het was fijn geweest als zijn collega, zoals de heer Servaes al zei, dat gisteren ook had gedaan, maar wij bepalen volgende week in het debat de inzet van het kabinet.

De heer Servaes (PvdA):

Als ik het goed heb begrepen, is de reactie op het rapport van Barroso wel degelijk al meegenomen in de kabinetsbrief die wij hebben ontvangen. Ik kan mij wel voorstellen dat de regering in de geannoteerde agenda voor de Europese Raad extra commentaar geeft op het rapport van de heer Van Rompuy dat wij gisteren hebben ontvangen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Gisteren is in de regeling het kabinet al verzocht om te reageren op het rapport dat vandaag is uitgekomen.

Mevrouw Leijten (SP):

Bij de geannoteerde agenda lijkt ons een prima moment.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik wil nog één opmerking maken.

De voorzitter:

Kort graag.

De heer Tony van Dijck (PVV):

De kabinetsreactie op het eerdere rapport van Van Rompuy betreft een ander rapport dan het rapport van Van Rompuy dat wij vandaag hebben gekregen. Daarom wil ik een kabinetsreactie op het rapport van vandaag. En het rapport van Barroso is niet meegenomen. Ik snap dat de coalitiepartijen toch tekenen bij het kruisje en een kabinetsreactie helemaal niet belangrijk vinden, maar wij vinden dit wel belangrijk. Dit is de toekomst van Nederland. Het gaat om bakken met geld en onze soevereiniteit staat op het spel. Vandaar het verzoek om een heldere kabinetsreactie op beide rapporten, zodat we weten waar dit kabinet voor staat. Nu weten we dat niet en voor ons is dat belangrijk.

De voorzitter:

Ik stel wederom voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Klaveren.

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. Na de zoveelste extreem gewelddadige en verschrikkelijke gebeurtenis horen we mensen spreken van "incidenten" en "voetbalproblemen", maar Nederland heeft geen voetbalproblemen. Het zijn ook geen incidenten. We hebben te maken met een structureel probleem en dat is een Marokkanenprobleem. Ik wijs daarbij op de cijfers: 65% van de Marokkaanse jongens tot 23 jaar komt in aanraking met de politie. Marokkanen worden in vergelijking met de totale bevolking drie keer zo vaak verdacht van geweldsdelicten. Op de oneindige lijst slachtoffers van dit openbare geweld staan vrijwel nooit Marokkanen. De PVV wil graag een debat aanvragen over het Marokkanenprobleem en het racistische geweld van deze groep.

De voorzitter:

Met wie wilt u het debat voeren?

De heer Van Klaveren (PVV):

Met de minister van SZW.

De voorzitter:

Ik zie dat er geen steun is voor uw verzoek, mijnheer Van Klaveren.

De heer Van Klaveren (PVV):

Het is zeer teleurstellend dat de politiek correcten, die het te vroeg vinden om te spreken over de waarheid en over een onderwerp dat zo veel mensen pijn doet en bezighoudt, zich gedragen als een stel lafaards.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. We hebben de minister via de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorige week in deze zaal gevraagd om een standvanzakenbrief over het epd. Dagelijks is er nieuws; nu is er weer het nieuws dat de invoering wordt uitgesteld. Het lijkt mij goed dat de minister nu gewoon voor dinsdag met een standvanzakenbrief komt, zodat wij kunnen besluiten of wij als Kamer nu of in de toekomst een debat hierover moeten voeren. Dit is het derde verzoek. Het lijkt mij dus heel logisch dat het verzoek wordt doorgeleid, maar de minister heeft het ook al gehoord.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

De Kamer wil graag dat mensen kunnen beslissen of ze deelnemen aan het epd. Dat kan niet geregeld worden per 1 januari. Zelfs de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie heeft aangegeven dat dit niet kan worden geregeld. Ik verzoek de minister om een specifieke reactie op dit punt, want dit is verontrustend.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Klever wil nog iets aanvullen.

Mevrouw Klever (PVV):

Ik heb een kleine aanvulling hierop. Misschien kan de minister in de brief de garantie geven dat de gegevens daadwerkelijk per 1 januari zullen worden gewist, zoals in deze Kamer is besloten.

De voorzitter:

Deze aanvulling wordt in het gedeelte van het stenogram opgenomen.

Het woord is aan de heer Knops van het CDA.

De heer Knops (CDA):

Voorzitter. Er is veel onrust op de woningmarkt, zeker tegen het eind van het jaar. Dit heeft te maken met het feit dat een aantal dingen die nu nog wel mogen, na 1 januari niet meer mogen. Een van die dingen is de aflossingsvrije hypotheek, die na 1 januari niet is toegestaan. Op dit moment willen vele mensen deze omzetten, bijvoorbeeld naar een spaarhypotheek. Het blijkt dat de banken dit niet aankunnen. Ik wil graag een brief van de minister voor Wonen, waarin hij ingaat op deze problematiek. Hij overwoog om meer tijd te geven voor het oversluiten van dergelijke hypotheken. Ik vraag hem om dit concreet te maken. Ik ontvang die brief graag vóór de begrotingsbehandeling van over anderhalve week.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De heer Knops (CDA):

De tweede brief waarom ik verzoek, gaat ook over de woningmarkt; een en ander naar aanleiding van de interventie van de VVD-senaatsfractie, die zei dat de hypotheekregels voor starters moeten worden versoepeld. Omdat dit mogelijke consequenties heeft voor ophanden zijnde wetgeving, hoor ik graag een reactie van de minister voor Wonen vóór de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer over anderhalve week.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Wilders van de PVV-fractie.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Oud-staatssecretaris - want dat moet ik inmiddels zeggen - de heer Verdaas van de Partij van de Arbeid heeft zojuist bekendgemaakt dat hij is afgetreden vanwege, in zijn eigen woorden, vermeende vragen over de rechtmatigheid van zijn declaraties. Die kwestie is overigens al eerder door de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland onderzocht. Ik wil hierover per ommegaande een debat met de minister-president. Ik wil dat de minister-president hier in de Tweede Kamer - wat mij betreft om 15.00 uur, en dat moet niet veel later zijn - een verklaring komt afleggen over wat er precies is gebeurd, waarom de staatssecretaris is afgetreden en waarom hij niet eerder wist wat de zaken precies waren, en de collega's in de gelegenheid stellen om de minister-president daarover te bevragen.

De heer Krol (50PLUS):

50PLUS heeft er al een paar keer op gewezen dat dit kabinet veel te snel tot een inhoudelijk akkoord is gekomen. Nu blijkt dat dit ook wat de bemensing betreft veel te snel is gebeurd. Wij ondersteunen dit verzoek dus van harte.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Het is inderdaad nodig dat de minister-president naar de Kamer komt. De heer Verdaas zelf is reeds afgetreden, dus hij kan überhaupt niet naar de Kamer komen. Wij steunen dus het verzoek van de heer Wilders.

De heer Pechtold (D66):

Ook D66 steunt het verzoek, verwijzend naar de brief van de formateur van 3 november, waarin deze zaken zijn behandeld. In die brief wordt verwezen naar een brief van 20 december 2002. Een en ander geeft aanleiding om de premier, vanwege diens rol als formateur, per ommegaande hierover te bevragen.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ook de fractie van GroenLinks steunt het verzoek van de PVV-fractie. Het vertrek van de staatssecretaris roept heel veel vragen op, natuurlijk over de rol van de oud-staatssecretaris maar ook over de rol die de minister-president heeft gespeeld bij de formatie van dit kabinet. Daarom steun voor dit voorstel.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ook de Partij voor de Dieren steunt het verzoek van de heer Wilders en ook mijn fractie heeft veel vragen. Onze kritiek op de snelle formatie heeft ook betrekking op de personen en op de snelle benoeming daarvan. Personen moeten gewoon van onbesproken gedrag zijn. Wij debatteren daarover graag.

De heer Van Dam (PvdA):

De fractie van de PvdA kan zich goed voorstellen dat er vandaag nog een debat plaatsvindt met de minister-president. Het is wel de geëigende weg om de minister-president eerst te vragen om een brief aan de Kamer waarin hij ingaat op het aftreden van de staatssecretaris. Dat kan hij dan toelichten. Na ommekomst van die brief, die er zo spoedig als enigszins mogelijk is, moet komen, kan het debat aanvangen; zeg een uur daarna.

Mevrouw Venrooy (VVD):

Ook mijn fractie steunt het verzoek om een debat. Dat kan vandaag plaatsvinden, maar pas na ommekomst van een brief van de minister-president.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

De fractie van de ChristenUnie steunt het verzoek om een debat en een brief.

De heer Van Raak (SP):

Wij gingen ervan uit dat de minister-president met een verklaring zou komen en met een brief. Laat dat zo snel mogelijk gebeuren. Ongetwijfeld is er dan alle aanleiding voor een debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik steun het verzoek inclusief de toevoeging van de brief.

De heer Wilders (PVV):

Ik dank de collega's voor hun steun. Voor ons is het het belangrijkste dat het debat zo snel mogelijk plaatsvindt, dus vandaag nog, het liefst vanmiddag nog. Als het behulpzaam is dat er eerst een brief komt, dan is dat prima. De minister-president binnen een paar uur hier, al dan niet met brief, en dan een debat lijkt mij de aangewezen weg.

De heer Pechtold (D66):

Het verzoek om een brief is aanvullend gedaan. Ik steun dat verzoek. In die brief moet dan ook worden ingegaan op die uitgangspuntenbrief van 2002. Daarin staan namelijk zaken die hieraan gerelateerd zijn. Omdat de minister-president daarnaar verwees als formateur, hoor ik daarop graag zijn reactie.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Wij gaan kijken hoe wij het debat vandaag kunnen plannen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.