33445 - Douaneverdrag met ArgentiniŽ - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit verdrag werd door de regering aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kon door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, CuraÁao of Sint Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 19 mei 2013.

 

1.

Volledige titel

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ArgentiniŽ inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Buenos Aires, 26 september 2012

 

2.

Documenten

2 19†oktober†2012, mededeling over de voorlopige toepassing van een verdrag, 33445 R1991, nr. 1     KST334451
Brief regering; Voorlopige toepassing van het Verdrag met ArgentiniŽ inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Buenos Aires, 26 september 2012
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.