33446 (R1992) - Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 10 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22†oktober†2012 ingediend door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ploumen†i, en de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden.

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

2 9†november†2012, brief, 33446 R1992, nr. 3     KST334463
Verzoek van 40 Tweede Kamerleden om het verdrag uitdrukkelijk te laten goedkeuren
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.