Brief regering; Aanbieding Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen “Naar een activerender belastingstelsel” - Inkomstenbelasting en toeslagen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Brief regering; Aanbieding Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen “Naar een activerender belastingstelsel” - Inkomstenbelasting en toeslagen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 447

Inkomstenbelasting en toeslagen

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2012

Het doet mij genoegen u aan te bieden het Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen «Naar een activerender belastingstelsel» 1).

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

  • 1) 
    Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.