Brief regering; Aanbieding Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen “Naar een activerender belastingstelsel” - Inkomstenbelasting en toeslagen

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 33447 - Interimrapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Inkomstenbelasting en toeslagen; Brief regering; Aanbieding Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen “Naar een activerender belastingstelsel”
Document­datum 22-10-2012
Publicatie­datum 22-10-2012
Nummer KST334471
Kenmerk 33447, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 447

Inkomstenbelasting en toeslagen

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2012

Het doet mij genoegen u aan te bieden het Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen «Naar een activerender belastingstelsel» 1).

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

  • 1) 
    Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.