Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

nl - wet
Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Deze wet werd op 1 november 2017 ondertekend en op 17 november 2017 gepubliceerd (Stb. 2017, 426).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 15 november 2016 (Stb. 458), zoals gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2016 (Stb. 426), heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel