35788 NL - ongeclassificeerd
Kabinetsformatie 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kabinetsformatie 2021

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 137 moties en in de Eerste Kamer 20 moties ingediend.

3.

Documenten

(544 stuks)

2 30 maart 2021, brief, nr. 2     KST357882
Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan mw. Jorritsma-Lebbink en mw. Ollongren over het uitbrengen van een verslag van hun werkzaamheden als verkenners
 
2 31 maart 2021, brief, nr. 1     KST357881
Brief van de verkenners over de beëindiging van hun werkzaamheden als verkenners
 
2 31 maart 2021, brief, nr. 3     KST357883
Brief van de verkenners over de situatie na het vertrek van hun voorgangers
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.