Motie Van Miltenburg c.s. over regionale radiozenders - Toekomst mediabeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 827

Toekomst mediabeleid

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN MILTENBURG C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de landelijke en de regionale publieke omroep wordt geïntegreerd;

van mening, dat de regionale omroepen een belangrijke functie hebben in de regio;

verzoekt de regering de regionale radiozenders ongemoeid te laten;

verzoekt de regering tevens te borgen dat de regionale zenders en de landelijke omroepen gezamenlijk zorg gaan dragen voor een volwaardige invulling van een landelijk televisienet en dat besparingen van deze integratie ten goede komen aan de regionale omroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Miltenburg

Haverkamp

Bosma

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.