34300, nr. O - Motie over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen - Miljoenennota 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 maart 2019
kalender
Deze motie werd op 17†november†2015 ingediend door het Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra (CDA)†i en was mede ondertekend door Bastiaan van Apeldoorn (SP)†i, Peter Ester (CU)†i, Henk ten Hoeve (OSF)†i, Alexander Rinnooy Kan (D66)†i en Martin van Rooijen (50PLUS)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

1 17†november†2015, motie, nr. O     KST34300O
Motie over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen
publicatie: 18†november†2015
 

2.

Dossier