34300, nr. O - Motie over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen - Miljoenennota 2016

Deze motie werd op 17 november 2015 ingediend door het Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra (CDA) i en was mede ondertekend door Bastiaan van Apeldoorn (SP) i, Peter Ester (CU) i, Henk ten Hoeve (OSF) i, Alexander Rinnooy Kan (D66) i en Martin van Rooijen (50PLUS) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

1 17 november 2015, motie, nr. O     KST34300O
Motie over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen
publicatie: 18 november 2015
 

2.

Dossier