32827 - Toekomst mediabeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 21 januari 2018
kalender

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de EU Monitor.

Deze algemene maatregel van bestuur werd door de regering aan de Eerste en de Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogenaamde voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen ministeriŰle regeling kon niet eerder worden gedaan dan op 20 december 2016.

 
 

1.

Volledige titel

Toekomst mediabeleid

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 42 moties ingediend.

3.

Documenten

(234 stuks)

2 29ájuniá2011, motie, nr. 2     KST328272
Motie Van Miltenburg c.s. over regionale radiozenders
 
2 29ájuniá2011, motie, nr. 3     KST328273
Motie Van Dam over de procedure voor gedwongen fusie
 
V 30ájuniá2011, 32827     BLG120075
Toekomstscenario's voor het Muziekcentrum van de omroep (bijlage bij 32827,nr.1) -
 
V 30ájuniá2011, 32827     BLG120076
Onderzoeksrapport "Is er nog iets op de tv?" (bijlage bij 32827,nr.1) -
 
V 30ájuniá2011, 32827     BLG120078
FinanciŰle uitwerking regeerakkoord (bijlage bij 32827,nr.1) -
 
2 30ájuniá2011, brief, nr. 1     KST328271
Brief regering; Uitwerking regeerakkoord onderdeel media
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.