Dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze dienst kan worden beschouwd als een overblijfsel van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen i (RELEX), dat op 1 december 2010 werd opgeheven. De dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren, inclusief financiering, van operaties op de volgende gebieden:

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid is een dienst van de Europese Commissie die samenwerkt met de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid wordt bemand door ambtenaren van de Europese Commissie, maar is gehuisvest naast EDEO. Van zijn taken brengt de dienst direct verslag uit aan de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 40 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.03.2023  The Implementation of the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe.
ini(2023)2029
 
31.10.2022  Activiteiten en raadplegingen van de coördinatiegroep voor de bestrijding van foltering betreft de handel in bepaalde goederen.
Verslag com(2022)568
 
31.10.2022  Uitvoervergunningen in 2021 mbt de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing.
Verslag com(2022)567
 
09.06.2022  Implementation of the common foreign and security policy - annual report 2022.
ini(2022)2048
 
09.06.2022  Implementation of the common security and defence policy - annual report 2022.
ini(2022)2050
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 16 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.06.2013  Wijziging van Verordening 2368/2002 teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering.
Verordening com(2013)427
 
18.06.2013  Regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering.
Besluit com(2013)429
 
20.02.2012  Wijziging van het Besluit van de Raad van 2 september 2011 tot gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst met Syrië.
Besluit com(2012)78
 
25.01.2012  Wijziging van Verordening 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus.
Verordening com(2012)32
 
09.12.2011  Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening com(2011)887
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 63 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
05.07.2016  Wijziging van Verordening 230/2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede.
Verordening com(2016)447
 
12.03.2015  Wijziging van Verordening 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe.
Verordening join(2015)8
 
22.01.2015  Wijziging van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne.
Verordening join(2015)1
 
15.12.2014  Wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
Verordening join(2014)42
 
05.12.2014  Wijziging van verordening 174/2005 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust .
Verordening join(2014)41