COM(1997)276 EU - Richtlijn
Speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad

officiële Engelstalige titel

Proposal for a European Parliament and Council Directive relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat and amending Council Directive 70/156/EEC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1997)276 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581; SEC(2000)996; COM(2001)217
Procedurenummer i 1997/0176(COD)
Celex-nummer i 51997PC0276

2.

Key dates

Document 18-06-1997
Online publicatie 18-06-1997
Besluit 20-11-2001; Richtlijn 2001/85
Bekendmaking in Publicatieblad i 13-02-2002; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 034,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029,OJ L 42, 13.2.2002,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 034,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 029

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.