Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.
Gebouw van de Europese Dienst voor Extern Optreden in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

Deze dienst ondersteunt het optreden van de EU†i naar andere landen toe en fungeert tevens als diplomatieke dienst. De EDEO is op 1 december 2010 officieel van start gegaan en heeft een aantal taken overgenomen van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen†i (RELEX), dat op die datum is opgeheven. De overige taken van RELEX zijn overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid†i. Beide diensten zetelen in het Triangle-gebouw in Brussel.

1.

Verdere taken

Op verzoek kunnen lidstaten consulaire taken overdragen aan de EDEO. Hiertoe beschikt de dienst over bijna 150 delegaties en bureaus in het buitenland, zowel voor het contact met landen als met internationale organisaties zoals de VN†i en de Afrikaanse Unie. De EDEO fungeert tevens als ambtelijke ondersteuning (kabinet) van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid†i. De dienst coŲrdineert verder de politiemissies van de EU in bijvoorbeeld Afghanistan, BosniŽ, Kosovo en GeorgiŽ. Ook de Europese Inlichtingendienst IntCen (ook wel SitCen genoemd, naar 'Situatiecentrum van de Europese Unie') valt sinds 1 december 2010 onder de EDEO.

2.

Organisatie

Sinds 1 januari 2011 heeft de EDEO personeel in dienst. Velen van hen werken in Brussel en de rest zal aan de slag gaan op de ambassades.

3.

EU gezanten

De Hoge Vertegenwoordiger stelt ook speciale EU-gezanten aan. Deze personen ondersteunen het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger in verschillende regio's in de wereld. Zij vertegenwoordigen de belangen van de EU en werken actief mee aan het bewerkstelligen van vrede, stabiliteit en een goed functionerende rechtsstaat. Met hun aanwezigheid in de regio's wil de EU effectiever opereren en een sterke speler op het wereldtoneel zijn. Er zijn onder andere speciale EU-gezanten voor de Sahel, Kosovo en Centraal AziŽ.

4.

Meer informatie

 

5.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 210 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.02.2020  Sluiting van een Protocol bij de associatieovereenkomst met Midden-Amerika in verband met de toetreding van KroatiŽ tot de EU.
Besluit com(2020)52
 
13.02.2020  Ondertekening en voorlopige toepassing van een Protocol bij de associatieovereenkomst met Midden-Amerika in verband met de toetreding van KroatiŽ tot de EU.
Besluit com(2020)51
 
14.10.2019  EU-standpunt Gemengd Comitť en Subcomitť handel en investeringen partnerschapsovereenkomst met MongoliŽ over de vaststelling van besluiten m.b.t. de reglementen van orde.
Besluit com(2019)462
 
05.08.2019  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit over een kaderovereenkomst voor deelname aan ...
Besluit com(2019)362
 
02.08.2019  Sluiting protocol bij de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit over een kaderovereenkomst inzake de algemene beginselen voor deelname aan Unieprogramma's.
Besluit com(2019)361
 

6.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 205 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
27.09.2019  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst [Uitgebreide klimaatsamenwerking EU - IJsland - Noorwegen].
Besluit com(2019)438
 
15.07.2019  EU-standpunt in het Gemengd Comitť van de EER tot wijziging Protocol 31 bij de EER-overeenkomst, betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de 4 vrijheden ...
Besluit com(2019)337
 
07.06.2019  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - FinanciŽle diensten).
Besluit com(2019)265
 
29.05.2019  Standpunt EU betreffende een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02 04 77 03 - Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek).
Besluit com(2019)245
 
27.05.2019  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdelen 02.03.01 Interne markt en 02.03.04 Instrumenten voor het bestuur daarvan).
Besluit com(2019)239
 

7.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 59 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
06.08.2019  Standpunt Associatieraad EU-Marokko vaststelling aanbeveling mbt de verlenging actieplan EU-Marokko waarmee uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status ...
Besluit com(2019)364
 
29.11.2018  Standpunt EU inzake de reglementen van orde van de Partnerschapsraad EU-ArmeniŽ, het Partnerschapscomitť, de gespecialiseerde subcomitťs of elk ander orgaan.
Besluit join(2018)29
 
28.11.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-JordaniŽ over de verlenging met twee jaar van de partnerschapsprioriteiten EU-JordaniŽ.
Besluit join(2018)35
 
13.11.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-IsraŽl inzake de verlenging van de looptijd van het Actieplan EU-IsraŽl.
Besluit join(2018)27
 
13.11.2018  Standpunt in het Gemengd Comitť EU-Palestijnse Autoriteit inzake de verlenging van de looptijd van het Actieplan EU-Palestijnse Autoriteit.
Besluit join(2018)26