Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Gebouw van de Europese Dienst voor Extern Optreden in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

Deze dienst ondersteunt het optreden van de EU i naar andere landen toe en fungeert tevens als diplomatieke dienst. De EDEO is op 1 december 2010 officieel van start gegaan en heeft een aantal taken overgenomen van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen i (RELEX), dat op die datum is opgeheven. De overige taken van RELEX zijn overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid i. Beide diensten zetelen in het Triangle-gebouw in Brussel.

1.

Verdere taken

Op verzoek kunnen lidstaten consulaire taken overdragen aan de EDEO. Hiertoe beschikt de dienst over bijna 150 delegaties en bureaus in het buitenland, zowel voor het contact met landen als met internationale organisaties zoals de VN i en de Afrikaanse Unie. De EDEO fungeert tevens als ambtelijke ondersteuning (kabinet) van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid i. De dienst coördineert verder de politiemissies van de EU in bijvoorbeeld Afghanistan, Bosnië, Kosovo en Georgië. Ook de Europese Inlichtingendienst IntCen (ook wel SitCen genoemd, naar 'Situatiecentrum van de Europese Unie') valt sinds 1 december 2010 onder de EDEO.

2.

Organisatie

Sinds 1 januari 2011 heeft de EDEO personeel in dienst. Velen van hen werken in Brussel en de rest zal aan de slag gaan op de ambassades.

3.

EU gezanten

De Hoge Vertegenwoordiger stelt ook speciale EU-gezanten aan. Deze personen ondersteunen het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger in verschillende regio's in de wereld. Zij vertegenwoordigen de belangen van de EU en werken actief mee aan het bewerkstelligen van vrede, stabiliteit en een goed functionerende rechtsstaat. Met hun aanwezigheid in de regio's wil de EU effectiever opereren en een sterke speler op het wereldtoneel zijn. Er zijn onder andere speciale EU-gezanten voor de Sahel, Kosovo en Centraal Azië.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures

6.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 207 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.03.2021  Hongkong: Jaarverslag 2020.
join(2021)6
 
12.03.2021  Macau: Jaarverslag 2020.
join(2021)5
 
22.07.2020  Macau: jaarverslag 2019.
join(2020)12
 
22.07.2020  Hongkong: jaarverslag 2019.
join(2020)13
 
25.03.2020  EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024.
join(2020)5
 

7.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 221 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.06.2021  Standpunt EU in het Gemengd Comité van de EER met betrekking tot de wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en ...
Besluit com(2021)274
 
12.11.2020  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [32015R1222 - Richtsnoeren betreffende congestiebeheer “CM”].
Besluit com(2020)700
 
12.11.2020  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen “ETS” - “SOGL”].
Besluit com(2020)704
 
12.11.2020  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [32017R2195 - Richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering “EB”].
Besluit com(2020)707
 
12.11.2020  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn “FCA”].
Besluit com(2020)706
 

8.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 59 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
29.11.2018  Standpunt EU inzake de reglementen van orde van de Partnerschapsraad EU-Armenië, het Partnerschapscomité, de gespecialiseerde subcomités of elk ander orgaan.
Besluit join(2018)29
 
28.11.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië over de verlenging met twee jaar van de partnerschapsprioriteiten EU-Jordanië.
Besluit join(2018)35
 
13.11.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-Israël inzake de verlenging van de looptijd van het Actieplan EU-Israël.
Besluit join(2018)27
 
13.11.2018  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit inzake de verlenging van de looptijd van het Actieplan EU-Palestijnse Autoriteit.
Besluit join(2018)26
 
13.08.2018  Standpunt EU in de Commissie met Australië over besluiten over reglement van orde en de vaststelling van de mandaten van de subcommissies en werkgroepen.
Besluit join(2018)25