Motie-Harbers-Blanksma-van den Heuvel over begrotingsregels in de Comptabiliteitswet - Najaarsnota 2010

Deze motie i is onder nr. 4 toegevoegd aan dossier 32565 - Najaarsnota 2010.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Najaarsnota 2010; Motie; Motie-Harbers-Blanksma-van den Heuvel over begrotingsregels in de Comptabiliteitswet
Document­datum 17-12-2010
Publicatie­datum 17-12-2010
Nummer KST325654
Kenmerk 32565, nr. 4
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Motie die de regering verzoekt met een voorstel te komen tot het verankeren van de begrotingsregels uit de startnota 2011 in de Comptabiliteitswet.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 565

Najaarsnota 2010

Nr. 4

MOTIE VAN DE LEDEN HARBERS EN BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL

Voorgesteld 15 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de begrotingsregels van het kabinet en de aanscherpingen van het budgettaire beleid, zoals uitgavenkaders, zijn vastgelegd in de Startnota 2011;

constaterende, dat er nu geen begrotingsregels zijn vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2001;

overwegende, dat het belang van een structureel degelijk financieel beleid door middel van het stellen van deugdelijke begrotingsregels van groot belang is, en een wettelijke basis hiervoor essentieel is;

verzoekt de regering met een voorstel te komen tot het verankeren van de begrotingsregels uit de startnota 2011 in de Comptabiliteitswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Blanksma-van den Heuvel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.