32565 NL - financiële nota
Najaarsnota 2010

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 1 december 2010 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Najaarsnota 2010

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 1 december 2010, brief, nr. 1     KST325651
Brief regering; Najaarsnota 2010 (inclusief bijlagen: Budgetteraire kerngegevens, Budgettair overzicht interventies fin. sector, Uitputting Stimuleringspakket, Schuldsanering Ned. Ant. en verticale toelichting)
 
2 9 december 2010, voorstel van wet, 32565-xiii, nr. 1     KST90954
Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
2 9 december 2010, memorie van toelichting, 32565-xiii, nr. 2     KST90956
Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
2 13 december 2010, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST325652
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota 2010
 
2 17 december 2010, motie, nr. 3     KST325653
Motie-Plasterk c.s. over huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.