Mr. R. (Ruud) Luchtenveld

foto Mr. R. (Ruud) Luchtenveld
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-bestuurder en politicus, die vier keer tussentijds Tweede Kamerlid werd. Hij was wetgevingsjurist op het ministerie van Binnenlandse Zaken, advocaat, en in de perioden 1986-1990 en 1994-1997 wethouder van Amersfoort. Combineerde als één van de weinigen het raadslidmaatschap met het Tweede Kamerlidmaatschap. Vooral deskundig op gebied van lokaal bestuur en staatsrecht. Voerde regelmatig het woord bij onderwerpen als de gekozen burgemeester, het kiesrecht, de werkwijze van de Kamer en Antilliaanse zaken en nam diverse wetgevende initiatieven. Het bekendste daarvan, over echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst, werd door de Senaat verworpen. In 2006-2010 was hij wederom wethouder van Amersfoort, en van 2010-2014 in Lelystad.

VVD
in de periode 1997-2006: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Rudolf (Ruud)

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 8 mei 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1974

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/14)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 15 april 1991 tot april 1995
 • wethouder (van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, woonruimteverdeling en stadsontwikkeling) van Amersfoort, van april 1994 tot 26 augustus 1997
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 augustus 1997 tot 19 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 30 januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 28 juni 2006
 • wethouder (van onder meer ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, monumentenzorg en deregulering) van Amersfoort, van 18 april 2006 tot 12 april 2010
 • wethouder (van financiën, personeel & organisatie, onderzoek, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed) van Lelystad, van 20 april 2010 tot mei 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Stichting Vrienden van de Eemhaven, vanaf juni 2015
 • lid bestuur Stichting Parentshouses Amersfoort, vanaf september 2016

vorige (2/6)
 • lid commissie Financiën VNG, van april 2010 tot mei 2014
 • lid Economische Pijler G32 (Samenwerkingsverband van de 32 grote steden in Nederland), van april 2010 tot mei 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Presidium (gemeenteraad van Amersfoort)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Interpelleerde op 7 oktober 2004 minister Donner over het uitlekken van geheime justitële gegevens via een pc van een Amsterdamse officier van justitie (29.824)
 • Diende in 2004 samen met Aleid Wolfsen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. Het wetsvoorstel werd in 2007 aanvaard. Voerde bij de verdediging in het parlement als adviseur van Wolfsen het woord. (29.934)
 • Diende in 2005 samen met zijn collega's Klaas de Vries (PvdA), Wim van de Camp (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Doel is onder meer uitbreiding van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en betere bescherming van getuigen. Het voorstel is door beide Kamers aangenomen. (30.415)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.