31980 NL - parlementaire enquête/­parlementair onderzoek
Parlementair onderzoek financieel stelsel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Parlementair onderzoek financieel stelsel

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 29 moties ingediend.

3.

Documenten

(157 stuks)

2 17 juni 2009, brief, nr. 1     KST132091
Brief Presidium over instellen parlementair onderzoek kredietcrisis
publicatie: 19 juni 2009
 
2 15 oktober 2009, brief, nr. 2     KST135667
Brief Presidium ter aanbieding van de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel
publicatie: 16 oktober 2009
 
2 10 mei 2010, brief, nr. 3     KST64460
Brief van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.