Brief van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel - Parlementair onderzoek financieel stelsel

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31980 - Parlementair onderzoek financieel stelsel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementair onderzoek financieel stelsel; Brief van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel
Document­datum 10-05-2010
Publicatie­datum 11-05-2010
Nummer KST64460
Kenmerk 31980, nr. 3
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

31 980

Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 3

BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE ONDERZOEK FINANCIEEL STELSEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2010

De Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel biedt u hierbij het verslag aan van het eerste deel van het parlementair onderzoek, dat zij op grond van de haar op 23 juni 2009 gegeven opdracht (31 980, nr. 1) heeft uitgevoerd. De commissie wil tevens een aantal suggesties aandragen voor de nadere invulling van het tweede deel van het onderzoek (31 980, nr. 8).

De voorzitter van de commissie, De Wit

De griffier van de commissie, Post

Van links naar rechts de leden van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel: E.A. Cramer, J.C.M. Sap, L. Blom, J.M.A.M. de Wit, J. Schinkelshoek, F. Koş er Kaya, D.J.G. Graus en E.I. Schippers

Van links naar rechts de medewerkers aan het onderzoek: B.H.V. Anemaet, H.J. Post, A.M. Jansen, T. van der Zee, R.F.A.M. Starrenburg, C.H. Beun, J.D.D. Daemen, P. Welp, S.J.P Basten, H.M. Naaijen, S. Kleijn-Elghouch en T. Kamps. Op de voorgrond de leden van de commissie.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.