31336 NL - interpellatie
Interpellatie-Van Bommel inzake het Europafonds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 31 januari 2008 en werd aangevraagd op 22 januari 2008 door Tweede Kamerlid van de SP Harry van Bommel. De interpellatie richtte zich tot de staatssecreataris van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.

De interpellatie werd gehouden naar aanleiding van de projecten en activiteiten die door het Europafonds werden gefinancieerd. Zo werden er verschillende televisieprogramma’s op de publieke omroep betaald uit het Europafonds.

Na de aanvraag van deze interpellatie werden er vijf moties ingediend door de Kamer. Dezen werden allen verworpen.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Van Bommel inzake het Europafonds

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(8 stuks)

2 31 januari 2008, motie, nr. 1     KST114927
Motie met verzoek aanpassing subsidieregeling Europafonds, zodanig dat er geen uitzendingen van de publieke omroep meer mee kunnen worden gefinancierd - Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds
publicatie: 4 februari 2008
 
2 31 januari 2008, motie, nr. 2     KST114928
Motie met verzoek om zodanige aanpassing subsidieregeling voor Europafonds dat politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties geen subsidie meer kunnen krijgen uit het fonds - Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds
publicatie: 4 februari 2008
 
2 31 januari 2008, motie, nr. 3     KST114929
Motie met verzoek artikel 9.3 van Subsidieregeling Europafonds op te heffen, vanwege per definitie impliceren mogelijkheid politieke beïnvloeding - Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds
publicatie: 4 februari 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.