Motie met verzoek artikel 9.3 van Subsidieregeling Europafonds op te heffen, vanwege per definitie impliceren mogelijkheid politieke beïnvloeding - Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31336 - Interpellatie-Van Bommel inzake het Europafonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds; Motie met verzoek artikel 9.3 van Subsidieregeling Europafonds op te heffen, vanwege per definitie impliceren mogelijkheid politieke beïnvloeding 
Document­datum 31-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114929
Kenmerk 31336, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 336

Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID DE ROON C.S.

Voorgesteld 31 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat artikel 9.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 per definitie de mogelijkheid van politieke beïnvloeding impliceert;

verzoekt de regering om artikel 9.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Wilders

Agema

Bosma

Brinkman

Fritsma

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.