Motie met verzoek aanpassing subsidieregeling Europafonds, zodanig dat er geen uitzendingen van de publieke omroep meer mee kunnen worden gefinancierd - Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31336 - Interpellatie-Van Bommel inzake het Europafonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds; Motie met verzoek aanpassing subsidieregeling Europafonds, zodanig dat er geen uitzendingen van de publieke omroep meer mee kunnen worden gefinancierd 
Document­datum 31-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114927
Kenmerk 31336, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 336

Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 31 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit het Europafonds televisieproducties worden gesubsidieerd die door de publieke omroep worden uitgezonden;

van mening, dat het onwenselijk is dat de publieke omroep programma’s uitzendt die door de overheid worden gesubsidieerd;

verzoekt het kabinet de subsidieregeling voor het Europafonds zodanig aan te passen dat er geen uitzendingen van de publieke omroep meer mee kunnen worden gefinancierd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.