Motie met verzoek om zodanige aanpassing subsidieregeling voor Europafonds dat politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties geen subsidie meer kunnen krijgen uit het fonds - Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31336 - Interpellatie-Van Bommel inzake het Europafonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds; Motie met verzoek om zodanige aanpassing subsidieregeling voor Europafonds dat politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties geen subsidie meer kunnen krijgen uit het fonds 
Document­datum 31-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114928
Kenmerk 31336, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 336

Interpellatie van het lid Van Bommel inzake het Europafonds

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 31 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit het Europafonds activiteiten van politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties worden gefinancierd;

van mening, dat het onwenselijk is dat politieke partijen voor hun activiteiten naast de normale financiering voor politieke partijen nog voor andere subsidies van de overheid in aanmerking komen;

verzoekt de regering de subsidieregeling voor het Europafonds zodanig aan te passen dat politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties geen subsidie meer kunnen krijgen uit dat fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.