Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32414 - Initiatiefvoorstel Veteranenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 15-06-2010
Publicatie­datum 16-06-2010
Nummer KST324141
Kenmerk 32414, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 414

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 juni 2010

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Eijsink Poppe Pechtold Peters

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.