32414 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Veteranenwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 juni 2010 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Eijsink (PvdA) i, Poppe (SP) i, Pechtold (D66) i en Peters (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Eijsink, Van Dijk (SP) i, Hachchi (D66) i, El Fassed (GL) i, Voordewind (CU) i, Ouwehand (PvdD) i, Van der Staaij (SGP) i, Hernandez (PVV) i, Bruins Slot (CDA) i en Bosman (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om, met het oog op de waardering en erkenning van veteranen, regels vast te stellen omtrent de bijzondere zorgplicht van de minister van Defensie jegens veteranen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(37 stuks)

2 15 juni 2010, geleidende brief, nr. 1     KST324141
Geleidende brief
 
2 15 juni 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST324142
Voorstel van wet
 
2 15 juni 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST324143
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.