Motie Koser Kaya over aanvullende bezuinigingen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Deze motie i is onder nr. 43 toegevoegd aan wetsvoorstel 33000 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012; Motie; Motie Koser Kaya over aanvullende bezuinigingen
Document­datum 20-12-2011
Publicatie­datum 20-12-2011
Nummer KST33000XV43
Kenmerk 33000 XV, nr. 43
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 43

MOTIE VAN HET LID KOS¸ER KAYA

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorspellingen van CPB en DNB een somber economisch beeld schetsen en dat DNB verwacht dat er 5 mld. extra bezuinigingen nodig zijn om aan de begrotingsregels te voldoen;

constaterende, dat de regering meermaals heeft uitgesproken dat er bij eventuele aanvullende bezuinigingen geen taboes zijn;

constaterende, dat de minister van Financiën zondag in het tv-programma Buitenhof pleitte voor hervormingen en daarbij als specifiek voorbeeld de WW en het ontslagrecht noemde;

spreekt uit dat hervorming van de WW en het ontslagrecht geen taboe is bij eventuele aanvullende bezuinigingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koser Kaya


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.