Directoraat-generaal Vervoer (MOVE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie i en een directoraat-generaal Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Vervoer i.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 473 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
24.05.2023  Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor minimale onderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden in de sector van het ...
Verordening com(2023)256
 
08.05.2023  Sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst met Marokko in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2023)239
 
08.05.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst met Marokko in verband met de toetreding van Kroatië ...
Besluit com(2023)238
 
04.05.2023  Wijziging van Richtlijn 1999/62/EG, Richtlijn 1999/37/EG en Richtlijn (EU) 2019/520 wat betreft de CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens.
Richtlijn com(2023)189
 
13.04.2023  Jaarverslag 2021 over de toepassing van verordening (eg) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.
Verslag com(2023)186
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 342 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.03.2023  Standpunt EU in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer ...
Besluit com(2023)144
 
10.02.2023  Standpunt EU over wijziging van bijlage 16, Volumes I-III, bij het Verdrag van Chicago, inzake normen en aanbevolen praktijken op het gebied van milieubescherming.
Besluit com(2023)67
 
10.02.2023  EU-standpunt over amendering van bijlage 10 - Luchtvaart­telecommunicatie, volume I - Radionavigatie­hulpmiddelen bij het Verdrag inzake de internationale ...
Besluit com(2023)70
 
01.02.2023  Standpunt in het gemengd comité EU-Oekraïne inzake goederenvervoer over de weg, met betrekking tot het reglement van orde van dat comité en de voortzetting van de ...
Besluit com(2023)46
 
15.12.2022  Ondertekening van de Overeenkomst met Japan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.
Besluit com(2022)726
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 47 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.04.2023  Standpunt in het gemengd comité EU-Japan inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart, in verband met de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité.
Besluit com(2023)195
 
20.05.2022  Standpunt EU in Commissie van technisch deskundigen van Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer m.b.t. wijzigen van technische ...
Besluit com(2022)227
 
29.04.2022  Standpunt EU in het Comité havenstaatcontrole betreffende het lidmaatschap van Rusland van de organisatie.
Besluit com(2022)202
 
07.03.2022  EU-standpunt in de IMO mbt herziening van resolutie en wijziging van het Verdrag inzake FAL over prestatienormen voor communicatiemiddelen van reddingsvaartuigen.
Besluit com(2022)88
 
18.02.2022  Wijziging van Richtlijn 2003/25/EC mbt de toevoeging van verbeterde stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de vereisten van de Internationale Maritieme ...
Richtlijn com(2022)53