Directoraat-generaal Vervoer (MOVE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie i en een directoraat-generaal Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Vervoer i.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 512 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.05.2024  .
com(2024)207
 
15.05.2024  .
Besluit com(2024)210
 
07.05.2024  .
Verslag com(2024)192
 
25.04.2024  .
Verslag com(2024)175
 
08.03.2024  Jaarverslag 2022 over de toepassing van verordening (eg) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.
Verslag com(2024)107
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 359 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.03.2024  Standpunt EU op de 58e zitting van de commissie van deskundigen betreffende het spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen van de Intergouvernementele Organisatie voor het ...
Besluit com(2024)118
 
20.02.2024  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie tijdens de 81e zitting van de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu en de 108e zitting van de ...
Besluit com(2024)74
 
19.02.2024  EU-standpunt in de 231e bijeenkomst van de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) met betrekking tot het voorgenomen amendement van bijlage 13 - ...
Besluit com(2024)78
 
09.02.2024  Standpunt EU in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in verband met de vaststelling van ...
Besluit com(2024)59
 
05.02.2024  Standpunt EU tijdens de twaalfde zitting van de Voorbereidende Commissie voor de oprichting van het Internationale Register voor rijdend spoorwegmaterieel en tijdens de ...
Besluit com(2024)58
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 31 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.10.2023  Wijziging van Richtlijnen 2009/12/EG, 2009/33/EG en (EU) 2022/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/67/EG wat betreft bepaalde rapportagevereisten ...
Besluit com(2023)592
 
20.06.2023  Machtiging van Frankrijk om te onderhandelen over een internationale overeenkomst inzake de veiligheids- en interoperabiliteitseisen op de vaste kanaalverbinding en deze ...
Besluit com(2023)328
 
24.05.2023  Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor minimale onderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden in de sector van het ...
Verordening com(2023)256
 
07.03.2022  EU-standpunt in de IMO mbt herziening van resolutie en wijziging van het Verdrag inzake FAL over prestatienormen voor communicatiemiddelen van reddingsvaartuigen.
Besluit com(2022)88
 
13.05.2019  Machtiging van Duitsland om zijn een overeenkomst met Zwitserland te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het vervoer per touringcar en autobus in de ...
Besluit com(2019)221